Brief aan de ondertekenaars van het Toekomstverbond

Beste Vlaamse Overheid, Stad Antwerpen, stRaten-generaal, Ademloos en Ringland (ondertekenaars van het Toekomstverbond),

Wij (Recht op Lucht) hebben de afgelopen dagen (met enige verbijstering) de discussies in de media gevolgd naar aanleiding van het PFOS arrest van de Raad Van State. Wij doen hierbij een dringende oproep om dit arrest niet te gebruiken als aanleiding om oeverloos te discussiëren over de (on)zin van een derde scheldekruising, maar om dit te zien als een kans om het verbond nieuw leven in te blazen en samen werk te maken van alle zaken in het Toekomstverbond die ons beloofd werden en waar de Antwerpenaren recht op hebben.

Twijfels bij ons allen over dit verbond zouden verstommen als het pleidooi over de zogezegde nood aan een Oosterweelverbinding (minstens even) worden begraven en er werk wordt gemaakt van de andere verworvenheden in dit verbond die tot nog toe dode letter zijn gebleven en daarom steeds meer verworden tot loze beloftes.

We hebben het hier over heel concrete zaken die eigenlijk onmiddellijk na de ondertekening in 2017 hadden kunnen worden uitgevoerd, maar waarvan nog niets is te zien. Ze zouden een onmiddellijke impact hebben op de leefbaarheid en mobiliteit in Antwerpen en dus op de gezondheid van al haar inwoners:

  • investeringen in openbaar vervoer (en geen besparingen zoals nu het geval is!): een uitgebreid en robuust netwerk van trams, treinen en bussen die regelmatig en tot ‘s nachts rijden
  • een circulatieplan voor heel Antwerpen en alle wijken waardoor autoverkeer in de stad ontmoedigd wordt.
  • een parkeerbeleid dat er ervoor zorgt dat parkeren in de stad duurder is dan in de P+R aan de rand en het parkeeraanbod in het centrum afbouwen in plaats van uitbreiden.
  • een snelheidsbeperking op de R1 van 70 km per uur
  • sturende tolheffing (gratis Liefkenshoek, betalende Kennedytunnel?)

Al deze maatregelen zijn even inherent aan het Toekomstverbond als de aanleg van een nieuwe scheldekruising en veel minder omstreden. Ze zouden ervoor kunnen zorgen dat de modal split gehaald wordt, dat er minder auto’s door Antwerpen rijden en dat de aangelegde P+R’s gebruikt zouden worden, zodat we bijvoorbeeld niet meer overspoeld worden door een onverwerkbaar aantal Nederlandse wagens bij de volgende lockdown, die zichzelf hopeloos klemrijden en ons allen vergassen.

Die recente hallucinante situaties tijdens de kerstperiode leggen immers bloot waar Antwerpen dag in dag uit tekortschiet: er gebeurt niets om de autodruk in de stad te beheersen. Start hier dus a.u.b. morgen mee en begraaf die hele Oosterweel tot er een échte oplossing is voor de vervuilde PFOS grond, want ook daar hebben we absoluut recht op!

Nadien kunnen we altijd nog bakkeleien over het mogelijke nut van een oosterweelverbinding.

Met vriendelijke doch aanmanende groet,

het kernteam van Recht op Lucht