Nieuwsbrief #4

22 september 2021

 

YES! Op gesprek bij het Antwerpse Parket! 

Op 29 mei dienden we samen een klacht in bij het parket. Daarmee vroegen we aan de procureur om een onderzoek in te stellen naar de gezondheidsschade door de ongezonde lucht in Antwerpen en om de verantwoordelijken te vervolgen: de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur. Op 23 september worden we ontvangen op het Antwerpse parket. Dit succes hebben we mee aan jou te danken! Wij wachten vol spanning af wat de procureur ons te vertellen heeft. Van onze kant zullen we de ernst van de situatie benadrukken en onze visie geven op de onderzoeken die kunnen gevoerd worden en de maatregelen die men kan nemen. We houden jullie op de hoogte.
Recht op Lucht wil behalve gezonde lucht voor iedereen, ook een stad waar kinderen veilig de straat op kunnen. Het recente ongeval met twee jonge kinderen in de Lange Leemstraat toonde nog maar eens wat de tragische gevolgen zijn van beleidsmakers die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ook op dit vlak gaat Recht op Lucht mee aan de kar trekken. We blijven opkomen voor eenieders recht op een gezonde, veilige en leefbare stad.

Recht op Lucht steunt de bewoners van de Lange Beeldekensstraat. U toch ook?

Het district Antwerpen plant een heraanleg van de Lange Beeldekensstraat: een street canyon die Antwerpen Noord doorkruist, van het De Coninckplein tot het Stuivenbergziekenhuis.

De luchtkwaliteit is er uiterst slecht (slechter dan aan de tunnelmond van de Craeybeckx- en Waaslandtunnel volgens de metingen van VMM). En met tot meer dan 600 auto’s per uur is de verkeersveiligheid in de smalle enkelrichtingstraat ondermaats (niet in het minst voor de schoolkinderen van de 10 scholen die vlakbij de straat liggen, 2 ervan liggen zelfs ín de straat).

Omdat dit in de plannen voor de heraanleg compleet genegeerd wordt ging de buurt in beroep bij de provincie. De provincie besloot de vergunning toch toe te kennen omdat de (te) hoge emissies volgens hen ‘eigen zijn aan straten binnen stedelijke kernen’ Lees: de Europese NO2 norm geldt niet, want er zijn nog straten waar de luchtkwaliteit slecht is.

De buren laten de moed niet zakken en crowdfunden de juridische kosten voor het hoger beroep bij de Raad voor Vergunnings-betwistingen. Ze willen afdwingen dat de stad bij een heraanleg de gezondheid van de bewoners niet langer kan negeren.

Steunen kan via volgende link.

Woon je in district Antwerpen? Vergeet dan zeker ook niet te stemmen op hun project bij de Burgerbegroting voor komende zaterdag (middernacht).

“Dit project creëert tijdelijk ruimte om te spelen, te leven, te ervaren en te ademen en legt hiermee de basis voor een permanente leefbare woonstraat. De bewoners maken met een XXL speelstraat en straatfeest concreet zichtbaar wat minder autoverkeer teweegbrengt.”

link:  https://burgerbegroting.be/topics/903/entries/11069

Help jij ons om ook in 2022 de luchtkwaliteit te blijven meten?

Gisteren kondigde de wereldgezondheidsorganisatie haar nieuwe richtlijnen voor luchtkwaliteit aan [meer info]. De jaarnorm voor NO2 (stikstofdioxide) wordt verlaagd naar 10 mug/m3. Dat is een goede zaak voor onze gezondheid! Alleen: deze gezonde waarde wordt op dit moment nergens gehaald in Antwerpen. Meer nog, zelfs de wettelijke norm van 40 mug/m3 wordt niet gehaald.

Recht op Lucht meet de luchtkwaliteit (NO2) sinds januari 2021 in een tiental street-canyons. Daardoor zijn wij vandaag al zeker dat op verschillende plaatsen in Antwerpen de wettelijke norm in 2021 zal overschreden worden. En dat ondanks de lockdown: ook in 2021 zorgde die voor minder verkeer en minder luchtvervuiling. Een geluk bij een ongeluk. Samen met onze juristen bekijken we wat we met deze vaststellingen zullen doen. In een volgende nieuwsbrief lichten we onze resultaten toe. Stay tuned!

Meten van NO2 doen we met buisjes. Die laten we analyseren in een officieel laboratorium. Dat kost ongeveer 9 euro per buisje. Om betrouwbare metingen te hebben, doen we die in duplo, dus 18 euro per datapunt. We vervangen de buisjes om de 4 weken (234 euro per meetpunt) en in de meeste street canyons meten we op 2 locaties (468 euro per street canyon).

In 2022 willen we verder blijven meten. Dat kunnen we niet alleen. Iedereen kan helpen bij het beheren van de testlocaties, maar ook gewoon door ons een financieel steuntje in de rug te geven. Vanaf nu kan je dit doen via de Koning Boudewijnstichting zodat dit vanaf 40 Euro ook fiscaal aftrekbaar wordt*.

Meedoen?

Recht op Lucht is een groeiende beweging. Meedoen kan op verschillende manieren. Stuur ons een mail met jouw talent of interesse en we bekijken wat jij kan doen voor een gezonde stad voor iedereen.

*een gift kan je storten op rekeningnummer

BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de KBS met als gestructureerde mededeling:

***623/3651/60047***